ТОВ "АгроРось"
Головна ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН ІНСЕКТИЦИДИ АРІСТА

Акрамайт, КС

Найновітніша розробка для ефективного контролю кліща на всіх стадіях розвитку

Категорія: Тег:

Опис

Переваги

• Новітня хімічна сполука
• Ефективний проти всіх стадій розвитку кліща
• Миттєва зупинка харчування
• Загибель кліщів протягом 3-4 діб після застосування
• Довготривалий контроль
• Селективний до корисної ентомофауни
• Короткий термін очікування до збору врожаю
Діюча речовина
біфеназат, 480 г/л
Препаративна форма
концентрат суспензії
Упаковка
бутель 1 л

Механізм дії
Акрамайт* контролює рухомі стадії кліща та має відмінну
овіцидну дію. Рухомі стадії кліщів після застосування Акрамайту®
стають гіперактивними та припиняють живлення, що призводить
до їхньої неминучої загибелі.
Акрамайт® діє надзвичайно швидко. Оптимальний ефект
досягається на 3-4 день після застосування. Ефективний контроль
популяції кліщів триває до 3 тижнів.

Рекомендації щодо застосування

Особливості застосування
Акрамайт® – акарицид контактної дії, тому потрібно забезпечити
якісне покриття культури робочим розчином під час обробки.
Препарат добре розчиняється у восковому нальоті та не змивається
вже після 6 годин після застосування.
Не рекомендується застосовувати Акрамайт® більше двох
разів за сезон. За необхідності чергувати застосування
Акрамайт® з акарицидами інших хімічних груп. Препарат
безпечний для рослин культур, навколишнього середовища та
корисної ентомофауни при використанні в рекомендованих
нормах витрати.
Рекомендації щодо розпилювачів
Для забезпечення якісного внесення препарату та його високої
ефективності рекомендується використовувати двоплощинні
форсунки IDTA, IDKT та розмір крапель 350-480 МОД µm для
польових культур і форсунки для садових обприскувачів ID, IDK, ITR,
TR з розміром крапель 125-450 МОД µm для садів.

Спектр дії
Акрамайт® ефективний проти найбільш шкодочинних кліщів на
всіх стадіях розвитку. Контролює такі види:
• звичайний павутинний кліщ (Tetranychus urticae),
• червоний плодовий кліщ (Panonychus ulmi),
• бурий плодовий кліщ (Bryobia redikorzevi),
• глодовий кліщ (Tetranychus viennensis),
• туркестанський кліщ (Tetranychus turkestany),
• садовий кліщ (Schizotetranychus pruni).