Головна ЖИВЛЕННЯ ТА БІОСТИМУЛЯЦІЯ РОСЛИН TIMAC AGRO Україна

Азотно-сірчане добриво SULFAMMO 25 N-PRO

Ідеальне Азотне добриво для кислих, нейтральних та лужних грунтів з наданням біостимулюючої дії. Цей продукт містить мікробний активатор, що стимулює активність мікроорганізмів, відповідальних за перетворення азоту в форму, необхідну для засвоювання рослиною, забезпечуючи довгострокову біодоступність. N-процес активізує роботу нітрат редуктази, що сприяє зниженню накопичення нітратів у клітинах і створення в листях азотного “голоду”, збільшуючи синтез білків, в результаті, виробництва сухої речовини.

Категорія:

Опис

Особливості продукту

  • Склад продукту Sulfamo 25 25% Азот (N) 2% Оксид Магнію (MgO) 31% Водорозчинний ангідрид (SO3) + Біокомплекс: N-PRO
  • Технологія N-PRO Технологія N-PRO являє собою комплекс фізіологічних активаторів (похідні індолу – нітратредуктази, попередники амінокислот – синтез глютаміну), які спрощують процес перетворення N в рослині. Для утворення білків рослина повинна трансформувати Нітратний Азот (NO3-) у Амонійний (NH4+), що слугує основою для всіх Амінокислот з яких і складаються білки. Біокомплекс N-pro стимулює активність ферменту Нітратредуктази, що відповідає за процес перетворення Нітратного азоту в Амонійний: NO3- → NH4+
  • Азот адаптований для рослин Азотно-сірчане добриво Сульфамо розроблене для максимальної ефективності поглинання азоту рослиною. – збалансована формула сприяє ефективному поглинанню доступних для кореневої системи форм азоту з мінімальною кількістю втрат. Адже, відомо, що втрати азоту можуть становити приблизно 25-55% – ми пропонуємо збалансоване азотне живлення в поєднанні з комплексом N-Pro для кращого засвоєння поглинутого азоту.
  • Збалансована робота ферментів сприяє ефективному перетворенню азоту в клітинах рослин. За рахунок цього відбувається: – Ефективна трансформація азоту в рослині у амінокислоти та білки – Зменшується накопичення нітратів у клітинах рослин. – Відбувається краще поглинання азоту, що в свою чергу призводить до зменшення втрат внесеного добрива.
  • Норма внесення: 100-150 кг/га